La construcció de la cripta, excavada sota terra...


Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès

testing image

La construcció de la cripta, excavada sota terra, va durar nou anys (del 1882 al 1891). Gaudí, que treballava amb el projecte de Francesc de P. Villar, només va poder acabar-la, ja que l'estructura ja estava fixada. Tot i això, va introduir-hi dues modificacions interessants, l'una en relació amb la conservació (es buida el terrer al voltant del mur exterior, per tal d'evitar les humitats) i l'altra en relació amb la llum (s'augmenta l'alçada de la volta fins a 10 m, perquè s'hi puguin obrir finestres superiors que deixin passar la claror i ventilin un espai soterrat). La seva empremta s'aprecia en múltiples decisions. Gaudí comença el seu programa de millorament del gòtic, de manera que l'espaiosa cripta de forma semi rodona (40 x 25 x 10 m en el punt més alt) deixa de ser estrictament neogòtica. Els capitells de les columnes passen a ser naturalistes, o els vitralls aconsegueixen vida pròpia amb els graciosos angelets que hi són repre­sentats, o les portes de roure de les sagristies són ennoblides amb aplicacions de ferro forjat i daurat, o Gaudí mateix dibuixa un mosaic policromat d'estil romà per al paviment central amb motius animals i vegetals. Igualment els confessionaris, les llànties de les capelles, els bancs, els objectes destinats al culte, els mobles... tot surt de les seves mans de fill de calderer, acostumades a treballar l'aram i el ferro, el llautó i la fusta. Gaudí és un artista global, arquitecte, escultor i artesà, que domina la matèria amb l'esperit del seu art i de la seva vivència profunda. La cripta és un espai que respira Gaudí per tots costats.