testing image

La torre-cimbori central, el punt mes encimbellat de tota l'edificació, és coronada per una creu-mirador de 15 m d'alçada i de quatre braços, en el nus de la qual hi ha un gran Anyell místic. Al seu voltant hi ha les altres quatre torres-cimbori, amb els quatre vivents, que representen, com acabem de veure, els quatre evangelis/evangelistes. La torre central de la basílica és, doncs, Jesucrist, i es caracteritza pels símbols de la creu de quatre braços i per l'Anyell. Aquesta creu, típica de Gaudí, és com la que es troba a la casa Batlló o al Parc Güell. Té quatre braços, de manera que és igualment visible des de qualsevol angle, tant de dia com de nit. És una creu que abraça el món sencer, i que, per tant, subratlla el caràcter universal de la salvació: «per a tots Jesús morí», can­ta el cant de la Passió de Mn. Cinto Verdaguer. Aquesta creu sembla emergir del nus que es troba a la seva base i que sembla evocar el penyal del Gòlgota.