L'Anyell és, doncs, el símbol major...


Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès

testing image

L'Anyell és, doncs, el símbol major de la Sagrada Fa­mília. Manllevat del llibre de l'Apocalipsi, aquest sím­bol recull tota la càrrega de símbols i representacions al·lusius a Jesucrist, escampats per tota la basílica, a dins i a fora. Anagrames (JHS), inscripcions amb el nom ple («Jesús»), símbols amb lletres (alfa-omega), creus de diverses textures, però també imatges de Jesucrist que escandeixen les tres façanes: tot queda subsumit en la figura de l'Anyell místic de la creu central. Concretament, hi ha una correlació entre l'Anyell dret i degollat, mort i ressuscitat, i les imatges de Jesús a les façanes: Jesús que neix i que corona Santa María (façana del Naixement), Jesús que mor a la creu i que puja al cel (façana de la Passió) i Jesús gloriós que mostra les mar­ques i els atribuís de la seva passió, i que s'erigeix en jutge misericordiós de vius i de morts (façana de la Glòria). I, encara, hi ha una correlació entre la creu central i les creus que es troben a les tres façanes: la creu sota l'anagrama JHS enaltida per dos àngels que l'encensen (façana del Naixement), la gran creu victoriosa que coro­na la galeria dels qui pugen del reialme de la mort, i que els àngels porten al cel (façana de la Passió), i la creu que, com a instrument de la passió, acompanya versemblantment la representació de Jesús jutge (façana de la Glòria).