La façana del Naixement expressa...


Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès

testing image

La façana del Naixement expressa «la il·lusió i el goig de la vida». Tot en ella és líric, radiant i exuberant, tot palpita i es mou, com si la pedra fos viva. La natura sembla esclatar. No hi ha forats balders ni espais buits en la grandiosa composició. Tot es trasbalsa quan Jesús neix, quan entra a la vida el Senyor de la vida. Gaudí vol expressar l'emoció i l'estupor de la nit de Nadal davant la meravella de l'amor: l'infant de Betlem resulta ser el Déu infinit. Per això, la natura esclata: els animalons (sobretot els ocells) i les flors exulten, i la façana es converteix en un pessebre monumental, d'estètica aparentment barroca, però de fet entranyable i popular. Hi ha carenes i pics de muntanyes que imiten les formes úniques del massís de Montserrat, hi ha caramells de gel que evoquen la relació entre el Nadal i l'hivern. El cert és que Gaudí ha volgut expressar l'estremiment de la natura davant el naixement de Jesús i alhora la humilitat de l'encarnació. Per això, la seva obra sembla «excessiva». D'aquí que el millor referent sigui Francesc d'Assís, el qual, també de manera «excessiva», va voler que a Greccio se celebrés l'eucaristia de la nit de Nadal en un estable petit i sense cap condició, per tal de reproduir el miracle del naixement de Jesús. El gran nom­bre d'àngels músics i d'àngels cantors i les paraules de l'himne angèlic (Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis; "glòria a Déu a dalt del cel i a la terra pau als homes de bona voluntat"), gravat damunt les portes centrals de la façana, proclamen el mi­racle, són l'Evangeli del naixement del Fill de Déu. Uns altres àngels l'expliciten: Jesús est natus. Venite adoremus ("Jesús ha nascut. Veniu, adorem-lo").