testing image

Dr. Borralleres

 

A l'Ateneu, totes les tardes, de dos quarts de tres per amunt. A l'Ateneu, igualment tots els vespres, de les deu del vespre en avall.

El Dr. Borralleres és el president nato de les penyes d'intel·lectuals desvagats de l'Ateneu, que és la que dóna la pauta o l'orientació a seguir en totes les qüestions d'ordre intel·lectual, artístic o polític que es produeixen al país.

Aquesta feina —la de presidir-les— a primer cop d'ull no té importància. Si us ho mireu bé, notareu que requereix molta cura, i una gran diplomàcia. Es tracta d'ateneistes, gent cultivada, espiritual i aferrada al propi parer.

No és allò que, en últim cas, hom pugui fer callar la reunió amb un cop de campaneta autoritària. No. Es tracta de lligar voluntats, de suavitzar asprors, de fer valer la pròpia simpatia, convertint-la en un element d'autoritat en els casos delicats, i finalment de fer venir bé a tothom amb allò que sense l'autoritat moral del president, qui sap si hauria derivat en una baralla de galls.

Aquesta feina l'acompleix el Dr. Borralleres a bastament i a gust de tothom, fins dels seus mateixos companys de la penya que presideix. Què voleu més?

Ultra aquest càrrec important, el Dr. Borralleres exerceix el de cònsol estiuenc de Prats de Lluçanès. I no es limita pas a ostentar el càrrec entre els amics. El doctor l'exerceix amb una gran bona fe. El ciutadà d'aquell poble que passa una marfuga, sap on anar a trobar acolliment. El que necessita quelcom urgent que només es pot trobar a Barcelona —encara que es tracti d'un específic—, sap que, avisant-lo, cuitarà a proporcionar-li'l.

No sabem si també intervé en qüestions de matrimonis desavinguts. Si ho fes, estem segurs que els arreglaria.

Naturalment, amb aquests dos càrrecs, el Dr. Borralle­res no té un moment seu.