Un tipus de reixa molt senzill...


Municipi:Ripoll
Comarca:Ripollès

testing image

Un tipus de reixa molt senzill, però ple de gràcia, i molt pràctic a la vegada, destinat a protegir les obertures o finestres petites, generalment dels cellers, graners i rebosts de la nostra casa popular, de dues i tres centúries enrere o àdhuc mes velles, és el llangardaix o esciuinça-robes. El primer nom li deu venir que en la seva forma primitiva devia acu­sar la figura, molt estilitzada, d'un llangar­daix, segons hem pogut veure en una casa del segle XVIII de Prats de Lluçanès, el qual llangardaix, a més de les quatre potes, insinua àdhuc la forma del cap en la part su­perior. Un altre, del Museu de Ripoll, ja està tallat amb vuit potes en forma de mitja lluna; però molt més populars són els retallats en diverses punxes, doblegades o no, acusant a vegades la forma d'espina, com el que hem trobat en un finestró d'una casa de Sant Julià de Vilatorta datada l'any 1749, sense comptar-ne d'altres de di­versos llocs més.