testing image

Exhortació


Si voleu pagar amb santa penyora

lo molt que deveu al nom senyalat,

procurau que sia vostre cors ornat,

seguint la virtut, que l'hom tant decora;

seguiu la virtut, obrant cada hora

amb gran caritat, en Déu esperant,

qui té per costum de ser ajudant

a qui per sos crims devotament plora.