La ciutat del fum (fragment II)


Obra:La ciutat del fum (p. 3)
Indret:La Mola
Municipi:Matadepera

testing image

La ciutat del fum (fragment II)

 

I he vist l'excelsa fàbrica — de la ciutat cristiana,

i oït lo toc solemne — de mística campana,

brandant amb veu severa — damunt sa Catedral,

i els ecos del Magnificaf— encar m'apar ressonen,

dels sacerdots i verges — que en ells ses veus confonen,

del dormit món trencant-ne — la calm a sepulcral.

 

Ciutat per molts fou mítica — i encara ho fóra, encara

si tots quants preguntaren — on fou la gran Egara?

no haguessen vist los restes — que d'ella hi ha... tan sols!

Davant sa ossera tètrica — respecte i paor tots senten,

i fins l'alè contenen — de por que no s'esventen

dels aires per los àmbits — en invisible pols.

 

D'una gran raça històrica — allí hi ha el cementiri,

mes, com del fons de l'aigua —brota triomfant lo lliri,

aixís brotà la vida — dels antres de la mort,

com si una força hercúlea — de l'estingida raça

xuclés d'aquells terrossos, —potent sorgí Ter-raça,

com un poble de ditans —gran, vigorós i fort.