Països Catalans


Obra:L'èxtasi i el càlcul (p. 58-59)
Municipi:Tàrrega
Comarca:Urgell

testing image

Països Catalans


Objectiu prioritari: destruir-vos,

que no se'n parli mes, que passeu a l'oblit definitiu,

a la història enterrada que mai més no s'inclourà

a cap decret d'«humanidades».

 

Estratègia primera: dividir-vos,

repetir un cop i un altre cop que el valencià

res a veure té amb el català,

portar als tribunals les universitats que diguin el contrari,

censurar els llibres de text que parlin d'unitat,

negar subvencions als qui opinin així,

i abocar diners i honors als altres.

 

Estratègia segona: economia.

Asfixiar fiscalment, retardar tantes estructures

—«que las hagan de peaje»—

i abocar diners i més diners a Madrid

—la «solidaridad» sagrada ho mana així—

per fer-ne exemple i mirall d'una sola «España»

i es perdin les vel·leïtats d'una altra Espanya

amb moltes veus i molts centres i diàlegs.

 

Estratègia tercera: aprofitar la nostra covardia,

la nostra curtesa de mires,

la nostra apatia demogràfica,

la nostra manca d'energia en allò que costaria poc de fer,

les nostres enveges miserables,

la mesquina reducció del món

a aquell migrat espai en què podem brillar.

 

Però junts, quina gran cultura podríem fer,

que no en negués cap altra,

quina llengua tan viva,

que no en negués cap altra,

quin espai de convivència,

que no en negués cap altre.

Objectiu prioritari: destruir-vos,

que no se'n parli mes,

que deixeu aquests somnis d'una vegada i per sempre.