Llenguatge és tal, aquest, que del mateix usaren...


Municipi:Mataró
Comarca:Maresme

L'edifici barroc primitiu del que avui és l'Ajuntament de la ciutat havia estat l'hospital. El 1867, l'arquitecte Miquel Garriga i Roca li atorgà l'aire neoclàssic que encara conserva. De la façana destaquem el medalló amb l'efígie d'Antoni Puigblanch (Mataró, 1775-Londres, 1840) famós entre altres obres per La Inquisición sin màscara (Cadis 1811-1813), traduïda a diversos idiomes. És també autor de diverses obres en vers, la més reconeguda de les quals, "Les comunitats de Castella", és una de les primeres mostres de romanticisme en la nostra llengua. Podem llegir-ne dues estrofes que enalteixen l'idioma del país en un sentit identitari fent evocació dels orígens de la nació, dels trobadors, de l'expansió de la Mediterrània amb els almogàvers..., tot per justificar la legitimitat d'usar-la ell en una empresa noble per exaltar les llibertats i el bon govern. Per la seva banda, Manuel Cuyàs ens fa una descripció detallada dels elements més característics de la façana de l'edifici.

testing image

Llenguatge és tal, aquest, que del mateix usaren,
del francès Carlo Magno los cortesans complots,
i els destres catalans amb ell se gloriaren,
que del Jònic solcant, i de l'Egeu, los flots,
duenyos foren d'Atenes, prole dels que donaren,
recordant de la pàtria los carinyosos mots,
del riu Segre lo nom a los sicans feacs,
i de l'Ebre, al que banya los camps fèrtils dels tracs.

En ell també escrigueren los gaios trobadors
amb noble pensament i amb més noble porfia,
a les muses tornant ses florides verdors
que la dalla del temps martxitada tenia;
dels paladins les guerres, i quiscun sos amors,
amb ses arpes d'argent cantaren nit i dia.
Altre assumpte més noble cantar jo emprenc, més lluny
porta son vol ma ploma: trompa major jo empuny.