Des del cim del campanar, sota mateix les ales de l'honorable vilatà...


Obra:El Baix Penedès (p. 7)
Municipi:El Vendrell

testing image

Des del cim del campanar, sota mateix les ales de l'honorable vilatà, Tobies, que vetlla incansable, de nit i de dia, presidint les activitats productives i les festives de la vila, ensems que assenyala, amb el seu dit savi, d'on bufa el vent, servint de guiatge als pagesos que van al camp, i d'orientació a alguns polítics camaleònics de la nostra terra, sobre la camisa que s'imposarà aquest estiu per no anar «demodé». Amb perdó i agraïment vers tants d'homes la bona voluntat dels quals farà possible obtenir una Catalunya i una Democràcia plenes, massa temps ignorades i tractades amb menyspreu.

Doncs bé, des de tan alta talaia, admirem, als nostres peus, la Plaça Vella, aquesta plaça que tantes jornades de glòria ha contemplat a través de la valentia i el bell fer d'uns vendrellencs de sempre, i també d'ara, units en l'amor a la vila i en l'enaltiment de l'afició de construir castells humans, realització que representa un èxit de fortalesa, de convivència i d'amistat sense els quals fóra impossible assolir nivells tan alts de perfecció castellera. I això ho ha aconseguit tot el conjunt de castellers, sense altre protagonisme que saber que tots són imprescindi­bles i que l'obra perfecta és l'obra del paleta que posa maons, del manobre que els hi dóna, del fuster, del ma­nya, de l'oficinista, del pagès, de l'advocat, etc., etc.; diferents en la formació intel·lectual i en el nivell econòmic, però idèntics en l'amor i en la lleialtat vers un folklore artístic-esportiu ben arrelat a casa nostra.