testing image

Aigua marina

Sobtadament, el mar.

Ultrapassats paisatges,

silencis, tactes lleus.

Una flor submergida

al fons, a penes vista

la duresa d'uns llavis.

Assoleix la ventura

sota tèrbols celatges,

aigua amunt. I llavors,

sense nom que et conjuri,

aquesta pell tan dolça,

com una molsa amarga.