testing image

Escena V

 

BEL, PAULA i FIDELA

 

BEL

(Des de dins.) Qui... compra maduixes! (Parant-se davant d'una botiga a mig carrer.) Que en vol vostè?

 

PAULA

(Des del balcó.) A quant van?

 

BEL

A divuit, filla.

 

PAULA

A deu.

 

BEL

Quant ha dit?

 

PAULA

A deu.

 

BEL

Ja ho he sentit lo primer cop. No pas per ara.

 

FIDELA

Digue-li que mastegui regalèssia si vol bobò.

 

BEL

Miri, escolti; faci's algun requisidet de mongetes, que van a quatre.

 

FIDELA

Quantes ne vol, nostramo? (Parlant al de la botiga.)

 

BEL

(Tot posant maduixes a les balances i d'esquena al balcó.) O mengi xufles, que també refresquen.

 

PAULA

Menjaré el que em vingui de gust, ho entén?

 

BEL

No pas maduixes que no en menjarà; són dolentes pels nyirvis i cas­tiguen la butxaca.

 

FIDELA

Si no en vol que no en prengui; quines ganes de tenir disputes amb les persones!

 

BEL

Què saps tu? A on va aquest encaro! Prometre'n a deu!

 

(Aqueixa conversa, la tenen mentres estan entretingudes davant de la botiga entregant lo plat de les maduixes, cobrant, tornant lo canvi, etc.)

 

PAULA

La diossa Venus! A qui dirà encaro...

 

FIDELA

Calla, si vols! Ja et caigués la cam­paneta de la gargamella! (Cridant.) La senyora les deu comprar a barrissades, de les perbullides.

 

BEL

No em da la gana; no vull que ningú. m'afronti ni em despreciï la mercaderia, tens entès? (Dirigint-se a Paula.) Mireu-me el serafí garrell... a deu!... Una maduixa com corals i més sencera... Senyor, deteniu-me la boca!... Encara guaita i se'n riu, amb aqueixes fesomies de retaule de l'antiguitat! Que en volia un picotí, prendeta?... Mireu-la com riu: té dos rengles d'uials, com los llops.

 

PAULA

Insolenta, pocs-principis!

 

FIDELA

Aixís fos la darrera; que no vols ca­llar?... Té, cobra. (Li dona una mo­neda.)

 

BEL

(Cercant lo canvi.) Està clar que callaré; perquè tinc més prudència. (Resolta.) No t'hi fiquis, en les meves qüestions; no t'hi embranquis, o si no et voleiaran cistell i maduixes per la cara. Si és servit, aquí té el canvi.

 

FIDELA

Vaja, Laió, deixem-ho córrer. No ho veus, que ho fan per fer-te fer lo gallaret? Ximple, tana, que encara no et toquen lo bot ja fas lo xau-xau com les guatlles.

 

BEL

Per supuesto. Ja veuràs, que em torni a preguntar a quant i li engego el pes de lliura per la cara, a veure si li adobo aqueix esguerro de fisonomia.

 

PAULA

M'agradaria veure-ho, desvergonyida!