Lo Filador d'or


Obra:Poesia, 2 (p. 1027-1028)
Municipi:Barcelona
Comarca:Barcelonès

testing image

Lo Filador d'or


A en Joaquim Cabot i Rovira 

N'hi ha un argenter

a l'Argenteria,

de tant filar or

li diuen Orfila.

Lo fila tan prim

que tot just s'obira,

n'apar un cabell

del front d'una nina.

Lo filador d'or

diu que en té una filla;

que és un pom de flors,

no cal que us ho diga.

Fila l'or com ell

i la plata fina,

retalla brillants

i perles enfila.

Qui s'hi casarà

pot plantar botiga.

No es casa ella, no,

que es fa caputxina

lo primer dijous

de Pasqua florida.

Quan vora l'altar

son cabell deslliga,

n'apar un riu d'or

que surt de la riba,

o un camp de forment

que la falç inclina.

Son pare que el perd

recull les espigues,

i trist i solet

torna a la botiga

la garba de rulls

que al matí n'eixia.

 

N'hi ha un argenter

a l'Argenteria,

de tant filar or

li diuen Orfila.

Mes, ai!, pel veïnat

no falta qui diga

que ven per fils d'or

cabells de sa filla.