Romanç de l'aparició i bateig d'una canetenca (fragment)


Obra:Auques i ventalls (p. 157)
Municipi:Canet de Mar
Comarca:Maresme

En l'angle de mar d'aquesta plaça es pot veure el basament de l'antiga torre a què fa referència el breu poema de Josep Maria López-Picó (Barcelona, 1886-1959) reproduït amb majòliques a la banda dreta del mur de les escales de pujar al temple amb façana restaurada de Lluís Domènech i Muntaner. A la mà esquerra del mur, també hi ha reproduït en majòliques un fragment del "Romanç" que Josep Carner (Barcelona, 1884- Brussel·les, 1970) va dedicar les gràcies d'una canatenca i de la vila.

testing image

Romanç de l'aparició i bateig d'una canetenca (fragment)

Hi ha una vila ran de l'aigua
delitosa a tota gent
per si encara no ho sabéssiu
és la vila de Canet.
Ai, Canet, vila famosa
per les comes i els esplets,
per la font tan regalada
amb les colles de jovent,
i el "vapor" que fuma i crida
vora l'ona que s'ajeu,
per la Casa de la Vila
i altres mil que queden bé,
per un cor que fa cantades
i un cinema i un castell!
Ai, Canet, vila famosa,
sobretot pel que jo sé,
sobretot per una noia
que hi va néixer fa poc temps!
Ai, Canet, bé en tens de roses,
qui diu roses diu clavells;
poc has vist, però, poncella
de tan gran mereixement!
Hora i punt que ella va néixer,
refilaven angelets!
L'alegria per la terra
s'acampava com el vent.
Al terròs deixant el càvec
fan sardana els comparets,
posa roses la mestressa
en el pot de julivert,
mentre el nunci diu la nova
fent gambades pels carrers.