testing image

Entreacte

Els mots corren a canviar-se
de vestit. Baixen els telons, i les bambolines
vénen de nou damunt els bastidors.

Els subjectes, els verbs i els adverbis,
ja vestits d'una altra manera, tornen
a escena. Resta un grup
d'adjectius mirant pel
forat del teló.
Homenatge a Pompeu Fabra