E quan haguem estat en Tarragona anam-nos-en Montblanc...


Obra:Crònica o Llibre dels Feits (p. 144-145)
Municipi:Montblanc

testing image

E quan haguem estat en Tarragona anam-nos-en Montblanc, et a Lleida, e en Aragó, e si nenguns hòmens del món podien bé acollir llur senyor ab professons, e ab alegria, e ab gran plaer, per tot lloc on passàvem, ells ho feien a nós, e graïen a Déu tot lo bé que Déus nos havia feit.