De tots ensems...


Obra:Espill (p. 576)
Indret:Claustre
Comarca:Urgell

testing image

De tots ensems
pres comiat.         Per Déu guiat
vers Santes Creus,        amb moltes neus
i prou gran fred, fui a Poblet;
camí ferrat           a Montserrat,
prop Tarragona, fui a Vallbona.
¡Quin monestir    per convertir
tot pecador!