Per la part superior, la plaça de Sant Roc...


Obra:Del Pirineu a l'Ebre (p. 198)
Comarca:Urgell

testing image

Per la part superior, la plaça de Sant Roc arriba al carrer de Dalt, modernament de l'Homenatge a la Vellesa, amb la casa de la vila, edifici noble, per un costat, i una renglera de porxos estilitzats per l'altre. Sota un d'aquests, crida l'atenció una portalada de columnes estriades, rematada per una llinda de gran valor artístic. És l'entrada d'un bar, que conserva en el seu interior una arcada gòtica. Bellpuig depara aquesta mena de sorpreses...