Per tal de tenir una idea més completa ...


Obra:Tres guies (p. 986)
Comarca:Urgell

testing image

Per tal de tenir una idea més completa de la comarca visitarem Bellpuig d'Urgell, amb la seva plaça porticada i l'església parroquial, amb una joia renaixentista d'impressionant qualitat: el sepulcre de Ramon Folc de Cardona. Catalunya, saturada de meravelles de l'art romànic, que és l'estil que té un indestructible arrelament en el nostre país; saturada, també, de meravelles de l'art gòtic, té escasses mostres de l'art del Renaixement. És per això que la visita al sepulcre de Folch de Cardona, a Bellpuig, ens posa en contacte amb una meravellosa faceta escultòrica que, per la seva raresa, dobla la seva qualitat d'una manera visible.