Cançó de la marihuana


Obra:Obra poètica II (p. 270)
Municipi:Agramunt
Comarca:Urgell

testing image

Cançó de la marihuana

Un brotet de moraduix
tinc amiga per a daus;
un brotet de moraduix...
morir vull, que no oblida-us.

Un lluquet de romaní
tinc noieta per a tu,
un lluquet de romaní
perquè et flairi la virtut.

Un ramet d'espígol
vell tinc senyora per a vós,
un ramet d'espígol vell
per l'escot tan generós.

Un pomet de julivert
tinc donzella si el voleu,
un pomet de julivert
perquè embaumi el vostre peu.

Un paquet de marihuana
gogó-girl tinc per si el vols,
un paquet de marihuana
perquè ballis per mi sol.