I nuant ara aquest fil...


Obra:Discurs de Lleida (p. 424)
Municipi:Lleida
Comarca:Segrià

testing image

I nuant ara aquest fil amb lo del discurs, si aqueixos verds i ufa­nosos regadius tingueren Nostra Senyora de l'Horta, quantes i quantes ne tenia la ciutat? Jo sols vos recordaré de passada Santa Maria de Jesús, fundada, segons la tradició, per lo mateix sant Francesc; Nostra Senyora del Blau, per  lo nom escaigut i per la bonica llegenda que la corona; Nostra Senyora del Miracle, iglésia que havia sigut sinagoga i era el refugi dels jueus convertits. La ciència cercava l'ombra de son mantell en los dos col·legis que amb lo nom de la Verge tenia vostra famosa Universitat, i fins los malalts trobaven socors i salut en l'Hospital de Santa Maria. Gairebé tots los misteris de Maria Santíssima tenien i tenen encara son temple o son altar entre vosaltres, coronant-los a tots alta i escaigudament la prodi­giosa seu antiga amb lo misteri de sa gloriosa Assumpció. Davant del seu altar de marbre, Lleida feia cremar de nit i dia lo ciri anomenat candela de la salut, símbol del seu amor per Ella, que no s'ha apagat encara.

Podia Lleida oferir quelcom més a la Mare de Déu? Sí, per cert, i fou en nostres dies que fundà, amb un nou i bellíssim temple en honor seu, l'Acadèmia Mariana. Per què la fundà? Per enviar a tot Catalu­nya i a tot Espanya lo regalat perfum d'aqueix lliri immaculat que hi floreix encara. Des de llavors, Ella és la turiferària i ensems la canto­ra, i no sé si diga la mestra de capella de la Verge, puix ella és la que prega; i obliga a cantar-la als trobadors del regne, convidant-los a guanyar exquisides flors d'argent i joies d'or en lo torneig anyal en honor de Maria.