I hagueren altre consell...


Municipi:Lleida
Comarca:Segrià

testing image

I hagueren altre consell: que n nom de Nos i amb segell novell que ens feren fer, que manéssim cort a Lleida de catalans i d'aragonesos, en la qual fossin l'arquebisbe i els bisbes i els abats i els rics homes de cada un dels regnes, i de cada ciutat deu homes amb autoritat dels altres de ço que ells farien que fos fet. I tots vingueren el dia de la cort, llevat de Don Ferrando i el comte Don Sanxo car havien esperança que cascú fos rei.  I aquí juraren-nos tots que ens guardarien nostre cors i nostres membres i nostra terra, i que ens guardarien en totes coses i per totes. I el lloc on Nos estàvem aleshores era allí on Nos tenia el braç l'arquebisbe N'Espàrec, que era del llinatge de la Barca i era nostre parent, sota el palau de volta que ara és, i llavors era de fust, a la finestra on ara és la cuina per on dóna hom menjar a aquells qui mengen en lo palau.