Des d'aquesta privilegiada i silenciosa altura...


Obra:La ciutat de l'oblit (p. 813)
Indret:Claustre
Municipi:Lleida
Comarca:Segrià

testing image

Des d'aquesta privilegiada i silenciosa altura, la visió del caseriu arredossat al faldar del turó esdevé dissecció de l'anar i venir de l'existència ciutadana, aprehensió del seu batec d'organisme viu, interpretació agosarada del seu ritme de creixement urbanístic, dels seus vectors, dels seus destins. Visió, dissecció, aprehensió, interpretació...

En un primer pla hi ha la ciutat, més enllà el camp. El límit entre l'una i l'altre és imprecís. Per entre el trenat de carrers escanyats del barri antic, de les més amples avingudes de l'eixample, entremig dels edificis, algunes clapes de verd, com la cinta estesa tot al llarg del Segre. L'horta constel·lada de construccions aquí i allà. La ciutat que s'expandeix com taca d'oli en detriment d'uns conreus en retirada, i que estira els braços asfàltics com volent abastar l'horitzó.