Un altre espectacle dels de mantenir el públic amb l'ai al cor...


Obra:La ciutat de l'oblit (p. 301)
Municipi:Lleida
Comarca:Segrià

testing image

Un altre espectacle dels de mantenir el públic amb l'ai al cor, que s'havia estatuït en aquesta plaça de Sant Joan, era —encara que avui soni estrany— el de les curses de braus. Els animals solien ser torejats dins de l'anomenat reng de junyir, que es trobava al centre. Es tractava d'un entreteniment bastant comú a la Catalunya medieval. A Lleida, consta que ja s'hi organitzaven curses al segle XV. Acostumaven a coincidir amb la pasqua de pentecosta, data de la renovació de càrrecs a la Paeria. També cada parròquia muntava les seves, en què els bous o més aviat les vaquetes corrien pels carrers del barri, però en 1486 el consell disposava que totes es fessin a la plaça de Sant Joan, ja que l'estretor dels carrers amansia les bèsties i la diversió dequeia. L'organització anava generalment a càrrec dels estudiants de l'Estudi, que segurament preferien aquesta amenitat a la sonsònia de les classes. Així, en maig de 1475 trobem un grup d'aquests universitaris compareixent a la Paeria, de part del rector, a fi de sol licitar vènia per córrer bous al mig de la plaça. Ells mateixos s'encarregaven de l'adquisició dels animals, a condició que el municipi es comprometés a posar barreres entorn del reng. Se sap que el consell va acceptar la proposta, sempre que les despeses no ultrapassessin els 20 sous. És igualment conegut que en aquells temps existien a la ciutat i a les seves rodalies alguns importants criadors de toros, entre els quals sobresortia el ramader mossèn Pere d'Àger.