Aquesta botiga és insòlita...


Obra:Catalunya visió (p. 112)
Municipi:Lleida
Comarca:Segrià

testing image

Aquesta botiga és insòlita: pocs indrets de Catalunya poden presentar quelcom semblant. Tothora, tot temps de l'any, les penjarelles de joguines enormes ocupen de dalt baix la façana d'aquesta casa del Carrer Major. Sovint l'empresa hi col·loca ninots mecànics, que atreuen, amb el dring de cascavells i tremolor sonor de tambor, l'atenció dels vianants. Tot Europa és plena de fotos d'aquest espectacle, que els turistes prenen. A la nit, les joguines s'il·luminen amb profusió de bombetes. La botiga és dedicada exclusivament a la joguineria més rutil·lant, i els infants s'embadoquen davant l'aparador i accionen els pianos de maneta diminuts que hi ha al carrer.

Carrer Major de Lleida. Un carrer tot de botigues, que gairebé us amaguen les estretes entrades que menen als pisos. És un dels carrers comercials més importants del país, tancat al trànsit rodat, i tots els lleidatans han arrossegat els peus per les seves lloses, perquè, malgrat la seva estretor, és un lloc de passeig obligat. Soldats, mares amb fills, estudiants, homes fets, jaios i mainada, tothom passa una estona o altra pel carrer major.

Ja hi passaven els romans: per aquí discorria la via que anava a Caesaraugusta...