Noble ciutat de Lleida...


Obra:Prosa (p. 424-425)
Municipi:Lleida
Comarca:Segrià

testing image

Noble ciutat de Lleida: cap ciutat de Catalunya, llevat de Barcelona, ha sabut portar millor que tu l'escut de les quatre barres; bé fas d'enjoiar-les amb aqueix lliri que sembla un papalló del cel posat sobre una flor de la terra; bé fas de ser devota de Maria.

Posada entre dos realmes que la tenen per mare; entre Aragó que viu abraçat amb son Pilar miraculós, i Catalunya que se sent créixer a l'ombra sagrada del Montserrat, tu devies ser la ciutat de Maria per excel·lència.

[...]

Poetes, perfumau amb la dolça olor d'aqueix lliri vostres arpes, i vostres càntics seran immortals com ell, puix és l'única flor que no es mustiga.

Oh lliri que blanqueges sobre l'escut de Lleida, com l'estrella del matí de la seua historia, posa't també sobre l'escut de Catalunya tota, perfuma-la amb ton alè celestial, i amb un raig del seu bell i gloriós passat embelleix lo seu esdevenir!