Ciutat del Segre


Municipi:Lleida
Comarca:Segrià

testing image

Ciutat del Segre

He vist l'or antic de la tarda
que es va desfent amb suavitat
riu avall i en les pedres
cremades de les cases.
Els rostres giren lentament
i diuen: la pluja és bona
i la terra és fèrtil.
La vida viu a la ribera, sempre.

Darrera el teu castell hi ha l'Aragó.
Els ulls s'inviten
al contorn de les terres i les hortes,
a obscures aigües verdes.
El temps s'atura als vells carrers
i és ara, a la vesprada, que tremolo.
i m'endogala
una furiosa sensació de viure.