Al poble del Terrós un malalt...


Obra:Tornant-hi a pensar (p. 70)
Municipi:Cervera
Comarca:Segarra

testing image

Al poble del Terrós un malalt, suposat posseït del dimoni, revelà la virtut d'aquella relíquia; el rector del Terròs en demanà una partícula, i en anar a partir-la caigué una gota de sang, mentre retrunyia un tro en ple hivern i en un dia clar. El poble, conegut el prodigi, acudí a l'església cridant: "Misten, misteri!" Fou fet un reliquiari, i el culte popular al Santíssim Misteri de Cervera fou general a la comarca. L'any 1619, un argenter cobejós i maniàtic roba el tresor, que fou recuperat després de moltes pregàries. I, com que el lladre fugí, fou el seu pare la víctima del furor popular; el seu cap estigué en una gàbia de ferro penjada sota el ràfec de la Casa de la Vila fins que s'hi anà consumint. Avui dia encara hi ha la gàbia buida per a record del sacrilegi.

A mitjan segle XVIII fou edificada una capella al creuer de l'església parroquial dedicada al Santíssim Misteri; l'altar, de marbre i alabastre, obra de l'escultor Jaume Padró, és una joia d'art. Recentment, les imatges malmeses durant la guerra han estat restaurades a l'obrador de Frederic Marés.

El robatori de la narració succeí el dia 15 de gener de 1915. Mai més no es tingué notícia ni del lladre ni del tresor perdut. El papa trameté a Cervera una nova partícula de la Vera Creu per a la qual fou fet un reliquiari semblant al perdut.