Aquelles vaques...


Obra:Silenci sonor (p. 44)
Comarca:Cerdanya

testing image

Aquelles vaques...

Una vella amb dues vaques
s'acompanya d'un bastó;
les bèsties estan molt flaques
i la vella, Déu n'hi do!

Pel camí rural van lentes,
els hi pesa fins la pell
damunt les anques pudentes
i eixutes de bon ventrell.

Seques, brutes i cansades
s'entrebanquen pel camí.
La vella les té espeantades
amb renecs fora de si!

Pels camins de l'estany de Malniu.