testing image

Per damunt del comediant, hi ha el pare.

La comèdia, tot i semblar talment que la faci pel públic, la fa pels fills.

Fer comèdia li ha donat fama i li dóna diners. La fama la posa de recó, però els diners els transforma en pa per als fills.

De vegades, veient-lo fer comèdia, hom li nota una punta de tristesa.

Potser pensa que és molt trist haver de fer riure, tota la vida, al públic, per tal de poder pujar, bé i honestament, la família.