testing image

La nimfa del silenci

Ha plogut. No es pot seure:
els bancs estant fets un fàstic
entre clots i bassiols. Ni tan sols
pots posar els peus a terra.
Les penes no maten, però acaben.