testing image

El no-res de tot

El fet es va produir quan un passadís
suspès al tercer pis del vestíbul de l'edifici,
de cinquanta plantes, va caure sobre un altre
de similar del primer pis i ambdues estructures
van caure sobre la gent que transitava
per la planta baixa.