testing image

Aigua de foc

En una obra d'art al carrer hi ha
els condicionaments que van mes enllà
del gust artístic. A part d'aquest punt
hi pot haver algunes decepcions degudes
als problemes que sorgeixen dels espais
públics, com són el vandalisme o la mala
conservació, no sempre previstos
i que poden desvirtuar qualsevol entorn.

Malgrat les noves técniques de la imatge,
a la sortida i a la posta del sol
l'aspecte dels núvols es vermellós.