testing image

La lluna

La lluna brilla.
Tres vells s'agafen entre ells.
Tres homes d'edat madura els pugen a les espatlle.
Arriben quatre adolescents i van fent pisos,
de dos en dos.
Dalt de tot puja un vailet.