La plaça de la Fira


Obra:Miralls de Cardona (p. 35)
Municipi:Cardona
Comarca:Bages

La plaça de la Fira fou, en els seus inicis, un àrea fora de les muralles medievals que acollia les fires que, a causa de les seves característiques, necessitaven un espai major del que es disposava al Mercadal. Emperò, el creixement de la vila, i la construcció de l'església de Sant Miquel el 1320, varen dotar aquest espai d'una nova centralitat dins el context urbà de Cardona. Cap a 1350, ja s'hi celebraven en aquest espai els Consells Generals. Així, amb el pas dels segles, la plaça de la Fira ha acabat convertint-se en la plaça major de la vila, centre de l'activitat pública amb la ubicació en el seu si d'espais com la casa de la Vila. Hermentera Fàbrega, en el poema que transcrivim a continuació, descriu els elements més importants de la plaça i posa un èmfasi especial en el paisatge urbà i natural que, situats en el bell mig d'aquest espai, podem contemplar.
testing image
Veu de l'autora:http://canal.uvic.cat/uploads/audio/FJV5oYzTifvNG5YTEFHS.mp3

La plaça de la Fira

A la plaça de la Fira,
hi ha un passeig guarnit amb arbres,
hi ha les roses més boniques
per tothom qui vol mirar-les;

hi ha la Casa de la Vila,
i un Balcó de cap a cap
per gaudir la millor vista
des de un lloc privilegiat:

el castell, La Coromina,
tota la zona esportiva,
el riu i la vall salada;

i atrapant la llunyania
neix un punt de fantasia
que ja es perd amb la mirada.