testing image

Siurana

Mare de Déu de Siurana on s'acaben els camins
i on la veu de la campana colga el pas dels sarraïns;
si repteu el riu que plora o amansiu la tempestat
pel Salt de la Reina Mora
sou Castell del Principat.