Campaneta de Lledó


Comarca:Plana Alta

testing image

Campaneta de Lledó

Campaneta de Lledó,
que repiques a migdia
per a goig de Castelló
i descans de l'alqueria!
Campaneta, campaneta,
que cantes l'oració de cor,
com una xiqueta
que s'ha deprés la lliçó.
Sona, campaneta pia,
campaneta de Lledó!
Tota la plana somnia
quan sent la teu cançó!