La ciutat del fum (fragment III)


Obra:La ciutat del fum (p. 5-6)
Municipi:Terrassa

testing image

La ciutat del fum (fragment III)

Ora et labora

I he vist l'excelsa fàbrica — de la ciutat cristiana,
i oït lo toc solemne — de mística campana,
brandant amb veu severa — damunt sa Catedral,
i els ecos del Magnificat— encar m'apar ressonen,
dels sacerdots i verges — que en ells ses veus confonen,
del dormit món trencant-ne — la calma sepulcral.

Ciutat per molts fou mítica — i encara ho fóra, encara
si tots quants preguntaren — on fou la gran Egara?
no haguessen vist los restes — que d'ella hi ha... tan sols!
Davant sa ossera tètrica — respecte i paor tots senten,
i fins l'alè contenen — de por que no s'esventen
dels aires per los àmbits — en invisible pols.

D'una gran raça històrica — allí hi ha el cementiri,
mes, com del fons de l'aigua —brota triomfant lo lliri,
aixís brotà la vida — dels antres de la mort,
com si una força hercúlea — de l'estingida raça
xuclés d'aquells terrossos, —potent sorgí Terraça,
com un poble de titans —gran, vigorós i fort.