El castell es troba a 120 metres sobre la població...


Obra:Tres guies (p. 920)
Municipi:Cardona
Comarca:Bages

El text de Josep Pla és una excel·lent introducció al portal, del qual podem destacar que era l'entrada principal a Cardona per als viatgers que accedien a la vila des del Pirineu i que, al llarg del segle XVI, com avís a tothom qui arribava a la ciutat, hi hagué penjada una gàbia amb el cap de Samsó Forts, súbdit francès que va desobeir la llei del municipi i que, en conseqüència, fou condemnat a ésser degollat a la plaça de la Fira. Al carrer Graells, que continua rere la porta i condueix al centre històric de la vila, hi ha ubicat el casal de Graells, exemple representatiu de l'arquitectura gòtica civil. Després de la lectura del text de Pla, podem llegir també els poemes de Manuel Bertran i Oriola i d'Hermentera Fàbrega, que juguen a integrar, en un mateix espai poètic, els elements paisatgístics de l'urbanisme medieval amb els seus propis records i vivències personals.

testing image
Veu de Sergi Solà:http://canal.uvic.cat/uploads/audio/iIxrPdLXngJZoSFjR5eu.mp3

El castell es troba a 120 metres sobre la població; el nucli urbà estigué murallat i les muralles estigueren enllaçades amb les de la fortalesa superior. El conjunt, suspès sobre un talús que es destaca en el cel, degué tenir un perfil veritablement sensacional. Avui, de les muralles de Cardona, només en resten els quatre portals. Tot ha estat desfigurat i tot ha passat avall. La més interessant de les portes és el portal de Graells, de típica estructura medieval, amb dues torres contigües de molta estampa. Davant el portal hi ha el casal de Graells, edifici grandiós dels segles XIV al XV, que conserva alguna mostra de la grandesa debolida. A la població, hi trobem vestigis de les èpoques successives, però la Cardona actual, plena d'empenta i d'activitat, no és res més que un cafarnaüm urbanístic i suburbial, vetllat per fantasmes arqueològics mutilats i saquejats. La parròquia, gòtica, bastida sobre un temple anterior romànic que ja existia l'any 1013, és una obra notable.