testing image

Al lector

Ja coneix l'autor no està com pertany
O per no saber o no tenir manya
Aquest fil ordit, flac com telaranya:
No n'hajau enuig, puix ell ja se'n plany;
Puix ell ja se'n plany, llegidor cient,
Vullau que de vós puga ell aprendre,
I si trobareu cosa que reprendre,
Oïu, que us vol ser deixeble i servent.
Lo seu nom ací trobareu llegint,
Prenent dels renglons la lletra primera,
Restant satisfet d'aquesta manera;
En les cobles tres que està escrivint
Veureu en quin lloc és nat i nodrit,
E l'art o profés on s'assegura;
Remirau-ho bé, que en esta lectura
Està per aquell posat en escrit.

Deixareu a part, discret llegidor,
En res de maldir l'envejosa traça,
Mas si trobareu grosser de filassa
Aquest drap teixit sens nigun primor,
Treballau, amic, que, per vós refet
E ben reparat, dins vostra botiga
Restant molt perfet, de vós tothom diga:
Oh, quant bé refeu lo que fonc mal fet.