Davant Aubèrt i Vila...


Obra:Prosa (p. 144)
Municipi:Les Bordes
Comarca:Vall d'Aran

testing image

Davant Aubèrt i Vila, dominats per la muntanya de Vila i Arròs, se deixa el camí carreter i es pren un viarany a l'esquerra. Mitja hora costa amunt, davant lo còrrec de Varradòs, que tenia a l'extrem dos castells que el barraven —encara se'n veuen les ruïnes—, s'entra en lo bosc d'avets de Baricauva.

Abans d'arribar-hi, se veuen freixes, tells o telleres [i] vellaners.

L'avetar és de moltes hores de tinguda i de dues hores d'ample en alguns punts. Són los avets més prims i llargs que he vist. La raça dels gegants de la muntanya no s'acaba, encara.

Des de la serra se veu Vila, poble dels més vells d'Aran, Arres, Benòs i Begòs.

Girant la serra, canvia la vegetació: del verd negre dels avets al verd clar dels faigs, avellaners, arços i roures. A mitja baixada se troba un forat en una roca vora el camí on planten la bandera los de Vilac, Aubèrt i Betlan, quan van en professó a veure la Verge de l'Artiga de Lin, capella humil on arribam de nit, després d'atravessar lo caudalós riu dels Joèus. La vall és fonda i hermosa, davant se veuen les Maleïdes, clapades de neu, dretes i espadades, i, als costats, immenses arbredes que no s'acaben als cims de la serra, sinó que es doblen a l'altra banda i així volten quatre o cinc replecs de la gran serra.