I de retorn a Sant Llorenç, tot d'una...


Municipi:Navès
Comarca:Solsonès

testing image

I de retorn a Sant Llorenç, tot d'una,
li acut un pla que ha d'ésser sa fortuna:
rumia d'Aigüesjuntes a Foix fer un llarg canal,
per conduir les aigües saltadores,
que allí dins d'un trajecte de tres hores
en un estret d'encinglerades vores
encara verges resten a l'ús industrial.

Pensa fer un canal que la riuada
a Ratavilla o Foix duga encaixada
on engegant la força d'un salt de mils cavalls
faria anar rebenta una turbina;
i amb aqueixa potència gegantina
establir el saltant ell imagina
la indústria electrolítica pels alcalins metalls.

Creu poder-hi el carbó amb la calç marfondre
fent-ne el carbur i a l'hora descompondre
la sal de les Salines per traure'n sosa en gra.
Matèria i força juntes la natura
pels seus productes químics li procura,
perquè la indústria i fins l'agricultura
l'adob no hagen de rebre d'una estrangera mà.