Juneda...


Obra:Poesies (p. 103)
Municipi:Juneda
Comarca:Garrigues

testing image

Juneda...

Juneda, terrer d'Urgell.
Pubilla trenabonica,
envanideta una mica
de ser-ne tan ric joiell.

L'aigua brilla en ton cinyell
i dintre l'horta somica.
L'olivarda et purifica
amb la llum del fruit novell.

De fruita tens un ramell
que del vent sap la musica,
cada llar és xica, xica
per l'amor és un castell.

En cada pit un clavell,
en cada font una pica
i, si el galant té palica,
ella en sap un reguitzell.

La vinya un xic de gairell
sota el camí de la cleda
té d'estels tot un pomell
en sa torta pollancreda.

Juneda, terrer d'Urgell
sota un cel fi com la seda.
Pubilla de verda arbreda
riallera i olorant
que treballes bo i cantant
i el ritme de cada instant
és ta passa llesta i queda.