Res a veure amb el posat de les edificacions noves...


Obra:El jardí de la boira (p. 170)
Municipi:Arbeca
Comarca:Garrigues

testing image

Res a veure amb el posat de les edificacions noves que acabes de passar. La placeta de l'Ajuntament t'aboca a un pendent turmentat i als carrers que et cal fer a peu si en vols treure alguna conclusió.

L'atapeïment de cases i carrerets a banda i banda de l'arteria que és el carrer del Molí Vell només s'estova a baix a l'avinguda dels Portals, la placeta del Toll o la sortida cap a Belianes. La resta: Forn, Abadia, Sant Jaume, etc. d'un costat, i Pregàries, Sant Bartomeu, etc., de l'altre, són un rusc que xoca, si ho compares amb les densitats acostumades dels nostres pobles. És aquí una originalitat.

La placeta Major és la seva millor tarja de presentació: pedres i portals en dimensions mesurades i recolliment en si mateixa. Tot Arbeca es un replegament preservant la particularitat. Ben reconstruït. L'aperiència és bona i agradable.

Tot el poble té aspecte de refet i fins i tot industrialitzat; res a veure amb la pallofa de l'ametlleret característic i el dolç remenar de les olives que li han donat fama mundial. Aquesta gent s'ha espavilat i la son la desen d'hora!