Brancal és un poble de secà...


Comarca:Alt Urgell

testing image

Brancal és un poble de secà, de terra aspra i cel esclarissat. Téuna torre de moros, camps de blat i pedreres de sílex. A Brancalhi ha dòlmens de l'edat de pedra, i les abelles hi elaboren la mel més saborosa de tota la comarca. Brancal està dividit en dos grups de cases. L'un, quasi abandonat avui dia, és el que temps enrere es formà a redósdel castell: set o vuit cases velles, apilotades en el pendent d'una muntanyola pedregosa i esquerpa. A sota de tot, hi passa un torrent sec ones troben pedres de mida grosses com rodes de molí. Un camí serpente-ja per l'altre pendent fins al nucli més recent del poble. El camí s'obrepas entre els únics horts de regadiu de la contrada. A mig aire entre e ltorrent sec i la plaça del poble, al bell mig de la pujada, la font i l'abeu-rador de les vaques, bastits amb màgiques i antigues pedres de sacrifici,deixen anar una quasi desconeguda cantarella de l'aigua que raja.Amunt de tot, però sense arribar al cim, el poble s'escampa. A la plaçade l'atrotinada església hi ha la rectoria, la casa d'en Noble, el ric mésric del poble, la taverna i la seu del sindicat pagès. Les altres cases es disgreguen allà d'enllà, muntanyola amunt, muntanyola avall...