El romànic és un estil que s'aparta de la imitació de la realitat...


Obra:Lux mundi (p. 94)
Municipi:Vall de Boí

testing image

El romànic és un estil que s'aparta de la imitació de la realitat visible, de la vida, del nostre entorn, per tal de centrar-se en els símbols de la realitat sagrada que tradueixen la visió de Déu. Una de les seues principals teofonies i de les més conegudes, és a dir, de les representacions de la divinitat, és aquesta imatge del Maiestas Domini o de Crist majestàtic que tenen ara davant seu. És voltat per quatre àngels, encara que en altres versions ho fa el tetramorf que ens recorda les quatre columnes del tron diví, els quatre rius del paradís, els quatre punts cardinals, el temps històric de Crist: Encarnació, Crucifixió, Resurrecció i Ascensió, els quatre elements bàsics associats a cadascun dels quatre evangelistes. El fill de Déu es troba assegut —aleshores Elvira va mirar-me com si em volgués explicar alguna cosa, estava encantadora— dins de la màndorla o ametlla, que en l'art bizantí representava el marc de la divinitat. Va amb els peus nus, que recolza sobre una mena de coixí, amb elements vegetals i geomètrics, que simbolitza l'esfera terrestre. Si s'hi fixen, els gestos del Déu fill són imperatius, manaires, grandiloqüents, com ara el que fa amb la mà dreta, que alguns interpreten que més que per beneir sembla que és emprada per amenaçar. Mentre a la mà esquerra té el llibre de vida que ens parla dels seus atributs divins amb la frase: "Ego sum, lux mundi", encara que altres interpreten que es tracta del Llibre dels Set Segells.