L'antic cenobi cartoixà de Santa Maria de Scala Dei no és altra cosa...


Obra:Viatge al Priorat (p. 359)
Comarca:Priorat

testing image

L'antic cenobi cartoixà de Santa Maria de Scala Dei no és altra cosa, avui dia, que un tros de façana i un munt d'enderrocs. L'origen de la Cartoixa és noble: el rei Alfons II d'Aragó, l'any 1162 proposà al prior de la cartoixa de Grenoble d'establir l'Orde en els seus Estats, cedint-li territori i rendes per a la construcció d'un monestir dedicat a l'Assumpció de la Verge. Pere el Catòlic ratificà la donació l'any 1203 i amplià encara els límits de les terres lliurades -creant, doncs, el que en diem Priorat històric.

L'edifici formava un paral·lelogram de tres-cents metres per cent i comptava amb església, refetor, dormitori, biblioteca i totes les dependències habituals en els convents de l'Orde. Tot s'ha perdut, però el que més ens agradaria de veure encara és els dos grans claustres que tancaven els rengles de les cel·les amb els seus jardins corresponents. No queda cap rastre d'aquella ordenada intimitat. El caos hi és absolut. Un pi arrela sobre la part no desplomada de la volta.