Epitafi per una tomba reial


Obra:Obres completes I (p. 637)

testing image

Epitafi per una tomba reial

Puny poderós, saviesa, ull ple de Ciutat no bastida

jeuen aquí. Són pols? Són el futur que tu ets.

27 de novembre de 1948