L'aigua del templet


Obra:Poemes reusencs (p. 118)
Indret:Rentamans

testing image

L'aigua del templet

Màgic templet amb aigua que murmura.
Mirall on s'enderroca a cada instant
la noble i secular arquitectura:
capitells i columnes, tremolant.
També la pau monàstica vacil·la
quan es contempla en l'aigua d'aquest món.
Per retrobar una joia més tranquil·la
el cistercenc medita, amb la mà al front.